endoCleaner

Dezenfeksiyon kayıt altında ..

aour__new copy

EndoCleaner endoskop yıkama ve dezenfeksiyon cihazı, RFID ile personel ve endoskopları tanıyabilme özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde hangi cihazın, ne zaman ve kim tarafından dezenfekte edildiğinin bilgisi arşivlenir.

endoCleaner ile dezenfeksiyon ve yıkama işlemi;

  • Endoskop hazneye uygun şekilde yerleştirilir.
  • Hazne bağlantı konnektörü monte edilir.
  • Endoskobun biyopsi kanal, handle konnektör ve aspirasyon kanal hortumları bağlanır.
  • Kapağın kapatılmasıyla yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri baş
  • Yapılan bağlantı sonrası endoskopun yerleştirildiği hazne 10 litre dezenfektan ile dolar ve HAZNEDEKİ TÜM KONTAMİNE ALANLARA TEMAS EDER.
  • Dezenfektan kanallara gerekli optimum basınç ve miktarda verilerek, kontamine materyallerin dışarıya atılması sağlanır.
  • Durulama ve kanal kurutmadan sonra dezenfeksiyon işlemi de başarıyla tamamlanır.
  • Yıkama ve dezenfeksiyon işleminin raporu yazılı olarak  alınabilmekte ve bu bilgiler medGate server’a gönderilerek arşivlenebilmektedir.

Kontamine olmayan ilk ve tek endoskop yıkama ve dezenfeksiyon cihazı

Endocleaner endoskop yıkama ve dezenfeksiyon cihazı

Endoskop üzerine direkt püskürtme sistemi; endoskopları çizmeden mekanik temizliği en üst düzeye çıkaran yapısı ile kusursuz temizliği sağlar.

AntiSediment opsiyonu; endoskoplarınızın kanallarındaki tıkanıklığın oluşmasını önleyen ve varsa tıkanıklığı açan özel kanal yıkama teknolojisi ile endoskoplarınızın bakım ve servis maliyetini en düşük seviyeye indirir. Aynı zamanda endoskoplarınızı ve hastalarınızı korur.

Kolonoskopların, gastroskopların ve bronkoskopların dezenfektanlarını birbirine temas ettirmeden iki farklı tank da bulundurma opsiyonu ile hasta ve endoskoplar arasındaki çapraz tam blokaj sağlar.

Akreditasyon kapsamında skoplarınızın dezenfeksiyon süresi, zamanı, başarı indikatörü, işlemi yapan personel ve işlem yapılan endoskop gibi bilgileri hafızasında saklar. Bu bilgiler istenildiğinde bilgisayar ve network sisteme istenilen yöntemle aktarılabilir.

Bu iş için endoCleaner, EDTS (endoCleaner dezenfeksiyon takip sistemi) programı, cihaza bağlanabilecek bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilinir. Ayrıca dezenfektan kullanım süresi ve değişiklik hatırlatıcısı mevcuttur. Kullanıcıya yazılı ve sesli mesaj vererek uyarır.

Resim_09 copy
Resim_10 copy
ENDOCLEANER SEMA

Marka bağımsız dezenfektan (otomatik makina dezenfektanları) kullanabilen, 120 yi aşan akıllı fonksiyonu bünyesinde barındıran, elektronik ve mekanik anlamda güçlü bir tasarıma sahip GERÇEK BİR  DEZENFEKSİYON cihazıdır.

EndoCleaner ile her türlü tip (gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, entereskop, endosonografi cihazı, bronkoskop, autofluorescence bronkoskop vb)  ve markada (Olympus, Pentax, Fujinon, Storz vb) flexible endoskop yıkama ve dezenfeksiyon yapabilirsiniz.

Eco2 (Ekolojik-Ekonomik) özelliği ile ön plana çıkan endoCleaner, kendi standartında en az su ve en az dezenfektan kullanabilen yapıya sahiptir. Türkiye’nin en az dezenfektan kullanan ve yıkama haznesine dezenfektan değmeyen KONTAMINE ALANI OLMAYAN İLK ve TEK endoskop yıkama ve dezenfeksiyon cihazıdır.

Aort Ltd. ve  EndoPark. şirketlerinin ortak ARGE departmanında geliştirilmiş olan endoCleaner ürün ve hizmet kalitesini sizinle paylaşmaya hazırdır.